Skip to content

Om

Kinogruppen

Vamdrup Kino er en almennyttig kulturel forening.

Siden 1982 har foreningens aktive medlemmer, – Kinogruppen – drevet biografen ved hjælp af frivillig, ulønnet arbejdskraft.
Overskud udbetales ikke, men geninvesteres i biografen.

Kinogruppen bestod fra starten af 16 personer, men der er løbende kommet flere til.
De seneste mange år har antallet ligget stabilt omkring 40 aktive.
Arbejdet i Kinogruppen består dels i den daglige drift, med afvikling af filmforestillinger, rengøring og evt. plakatudskiftning, dels i biografens vedligeholdelse, ombygninger o.lign.

Den daglige drift varetages af 2 personer:
Een operatør og en billetsælger.
Sædvanligvis er man kun operatør eller
billetsælger 1 gang pr. film.

Den anden tirsdag i hver måned afholdes “Kinomøde”, hvor man skriver sig på “pasningslisten” for den kommende måned, man diskuterer evt. problemer med driften og beslutter hvilke andre arrangementer der skal foregå. Det er også på kinomødet der tages de store beslutninger om nyinvesteringer, ombygninger og lignende.

Man kan støtte driften af Vamdrup Kino ved at melde sig ind i foreningen, det koster for tiden 100, – kr./år for en person eller 200,- kr. for husstanden.

Et medlemskab giver naturligvis adgang til den årlige generalforsamling (med filmforestilling), men forpligter ikke til aktivt arbejde.
Alle er velkomne til at deltage i Kinogruppens arbejde. Man kan komme med ved evt. at møde op til et Kinomøde, man kan henvende sig til forestillingens operatør eller billetsælger eller et andet af Kinogruppens medlemmer og aftale oplæring i filmvisning / billetsalg.

“Der er altid
plads til een til!”

VAMDRUP KINO

0
Gæster årligt
0
Medlemmer
Film årligt

Bestyrelse

Majbrit Petersen

FORMAND

Tlf.: 2031 1865

Elin Pedersen

KASSERER

Tlf.: 7558 3006

Charlotte Lykke Larsen

ØVRIG MEDLEM

Tlf.: 2878 4736

Børge Lund

ØVRIG MEDLEM

Tlf.: 2979 2731

Bo Hovgaard

ØVRIG MEDLEM

Tlf.: 4045 4825

Thomas Kejlstrup

ØVRIG MEDLEM

Tlf.: 5196 3131

Erik Petersen

ØVRIG MEDLEM

Tlf.: 2129 2498

Leif Slot Andersen

ØVRIG MEDLEM

Tlf.: 2964 6504

Gunnar Hørlyck

Særforestillinger eller ønsker om specielle film:

Tlf.: 7558 1949

Smiley.dk

Her finder du alt om offentliggørelsen af kontrolresultater – bedre kendt som smiley-ordningen.
På findsmiley.dk finder du ca. 175.000 kontrolrapporter for alle danske fødevarevirksomheder.

Vamdrup Kino´s

Siden 1982